เงินฮ้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เงินลิ้นเสือ เงินแท่นยาว คาดว่า ผลิตขึ้นร่วมสมัยกับอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เงินแท่งนี้ หล่อขึ้นจากโลหะผสม ระหว่างโลหะเงิน ทองแดง
และตะกั่ว