เงินไซซี คือ เงินที่มาจากประเทศจีน เป็นโลหะที่มี ความบริสุทธิ์สูง มีรูปร่างต่างๆกัน
เช่น สำเภา อานม้า และขนมครก เป็นต้น โดยจะมีขนาดน้ำหนักต่างกันออกไปโดยคิดคำนวนตามมาตรฐานเป็นตำลึงจีน
เงินไซซีจะมีตรา อักษรจีนตอกประทับทั้งด้านหน้าและด้านข้าง เมื่อบอกชื่อเมืองที่ผลิต และ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินก้อนนั้น เช่น ภาษีเกลือ ภาษีชา หรือ ปีที่ผลิตขึ้น
คำว่า ไซซี เป็นภาษา กวางตุ้ง แปลว่า
ไหมละเอียด ในส่วนของเงินแท่งไซซีนอกจากจะใช้เป็นสือกลางในการแลกเปลี่ยน
แล้ว อานณาจักรล้านนา ยังใช้เงินนี้มาผลิตเป็นเงินตรา ประเภท ต่างๆ
ของตนโดย เฉพาะเงินเจียง อีกทั้งยังนำไปแปรรูป เป๋นเครื่องประดับและเครื่อง
ใช้ในลัษณะต่างๆ