ธนบัตรแบบ5 1000บาท รุ่น1

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลธนบัตร1000บาท
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยไม่สามารถสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษได้ เพราะอังกฤษอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร ไทยจึงประสบปัญหาขาดแคลนธนบัตร รัฐบาลจึงได้ขอให้ประเทศญี่ปุ่นผลิตธนบัตรให้โดยมีบริษัท Mitsui Bussan Kaisha เป็นตัวแทนติดต่อกับโรงพิมพ์ธนบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่น
ธนบัตร 1000 บาทนี้ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2487
ขนาดธนบัตร
10.00 x 17.50 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า
องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องขวา ด้านซ้ายเป็นภาพพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตรงกลางเป็นภาพลายเฟื่องเป็นพื้นหลังของข้อความ “รัฐบาลไทย” มีรูปไอราพตที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง

ธนบัตรด้านหลัง
ภาพประธานคือภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง มีลายน้ำรูปพานรัฐธรรมนูญในวงกลม พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง