ธนบัตร แบบพิเศษ รุ่น1,2

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ธนบัตร1000บาท รุ่นกรมแผนที่
ลายน้ำ รูปรัฐธรรมนูญประดิษฐ์เหนือพานแว่นฟ้า สีของธนบัตรเป็นสีเลือดหมู และเหลือง
ข้อสังเกต โรยเส้นไหมสีแดงและน้ำเงินไว้ตอนกลางจากขอบบนถึงขอบล่าง