เครื่องลายคราม

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องลายคราม หมายถึงเครื่องภาชนะกระเบื้องหรือเครื่องถ้วยชามเนื้อขาว ชนิดที่เขียนลายเป็นสีคราม มีต้นกำเนิดในประเทศจีน ซึ่งเรียกว่าเครื่องกังไส สำหรับราชอาณาจักรไทย ย้อนไปในปีพ.ศ.1837 มีช่างจีนเข้ามาผลิตเครื่องลายครามขายจนเป็นที่นิยมแพร่หลาย ทั้งยังส่งไปขายยังประเทศใกล้เคียงด้วย

เครื่องลายครามในความรู้สึกของคนไทยถือเป็นของเก่ามีค่าที่ถ่ายทอดวัฒน ธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย จวบจนปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยม เครื่องลายครามที่นิยมกันในทุกวันนี้พัฒนามาจากเครื่องลายครามฝีมือช่างจีนสมัยราชวงศ์เหม็งที่ผลิตมากในช่วงปีพ.ศ. 1911-2186

ลายที่เขียนมี 2 แบบ แบบที่ 1 ลายที่ต่างประเทศส่งตัวอย่างให้ เช่น ลายเทพพนม ลายนรสิงห์ของไทย เป็นต้น และแบบที่ 2 เป็นลายที่นักปราชญ์ของจีนคิดผูกลายขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีสวัสดิมงคล สีที่ใช้เขียนเป็นสีครามชนิดดีจากประเทศอิตาลี สวยงดงามและคงทนถาวร