เงินพดด้วง

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงินพดด้วงคืออะไร?
คือ เงินตราของไทยในสมัยโบราณ ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยาเรื่อยมา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ทำมาจากแท่งเงินบริสุทธิ์ โดยมีน้ำหนักเป็นมาตรฐานวัดมูลค่า มีความทนทาน และมีค่าในตัวเอง ผลิตด้วยมือ โดยทุบปลายทั้งสองข้างให้งอเข้าหากัน มีลักษณะรูปร่างคล้ายลูกปืนโบราณ ชาวต่างชาติจึงเรียกเงินชนิดนี้ว่า “Bullet Coin”
รูปร่างลักษณะของเงินพดด้วง
มีสัณฐานกลม มี 6 ด้าน คือ ด้านบนใช้เป็นที่ตีตราประจำแผ่นดิน ด้านหน้าเป็นตราประจำรัชกาล บริเวณปลายทั้งสองข้างเป็นรอยผ่าบากหรือประทับเม็ดข้าวสาร ด้านหลังจะปล่อยว่าง ด้านข้างซ้ายและขวาจะถูกตีให้มีลักษณะงอ ส่วนด้านล่างมักใช้เป็นที่ประทับรอยเม็ดข้าวสาร